Andreas’ fiske Artsoversikt

Lister er viktig. Jeg er blitt mer opptatt av å registrere vitale mål med alderen, så de fleste mangler lengde og vekt. Og noen fisker har jeg rett og slett glemt å ta bilde av. Her er min fiskeliste som utvides etter hver ny fangst.

1 Lyr (Pollachius pollachius)

orden: torskefisker

Lyr

2 Torsk (Gadus morhua)

orden: Torskefisker
2,25 kilogram. Les artikkelen om torskefiske her

3 Blåstål (Labrus mixtus)

orden: piggfinnefisker

Blåstål

4 Rødnebb (Labrus mixtus)

For vanlig fisk til at jeg har tatt bilde. Bilde kommer neste fangst.

5 Sei (Pollachius virens)

orden: Torskefisker
Fått større sei enn den på bildet, men aldri målt

Liten sei Pollachius virens norway

6 Sild (Clupea harengus)

orden: sildefisker
Tatt på garn, og derfor ikke anerkjent som fangst hos ekte artsfiskere. Jeg er ikke en artsfisker, men en hobbyfisker med forkjærlighet for lister. Les en av mange artikler om sildefiske og lubbesild her

Som Sild i stampe Clupea harengus

7 Horngjel (Belone belone)

orden: horngjelfisker

Horngjell stavanger Belone belone

8 Bergylt (Labrus bergylta)

orden: piggfinnefisker

Berggylt bergnebb Labrus bergylta

9 Knurr (Eutrigla gurnardus)

orden: ulkefisker
Ikke kamera tilgjengelig

10 Abbor (Perca fluviatilis)

orden: piggfinnefisker
43cm 1070 gram. Les artikkelen om abborfiske her

Stor abbor med pukkelrygg kjøttnakke Perca fluviatilis

11 Sandflyndre (Limanda limanda)

orden: flyndrefisker

Sandflyndre Limanda limanda

12 Brosme (Brosme brosme)

orden: torskefisker
Les artikkelen om brosmefiske her

Brosme Brosme brosme

13 Lange (Molva molva)

orden: Torskefisker
1500 gram. Les artikkelen om langefiske her

Lange Molva molva


14 Sypike (Trisopterus minutus)

Orden: Torskefisker
Les artikkel om sypikefisking her

Sypike

15 Hvitting (Merlangius merlangus)

Orden: Torskefisker

16 Gjedde (Esox lucius)

orden: gjeddefisker
Les artikkelen om gjeddefiske ved Stavanger/Sandnes her

Gjedde Esox lucius

17 Ål (Anguilla anguilla)

orden: ålefisker
Fisket og sluppet fri Frafjordselva. Les artikkelen om ålefiske her

Ål Anguilla anguilla

18 SjøØrret (Salmo trutta)

Orden: Laksefisker
55cm 1610 gram. Les en artikkel om sjøørretfiske her, eller søk sjøørret på siden

19 Brunørret (Salmo trutta)

Ja, brunørret og sjøørret er samme fisk. Ja, blåstål og rødnebb er samme art. Men dette er MIN liste, ikke din. Lag din egen om du ikke liker den.

20 Tobis/Småsil (Ammodytes tobianus)

orden: piggfinnefisker

Småsil Tobis Ammodytes tobianus

21 Uer (Sebastes norvegicus)

Orden: Ulkefisker
Les artikkelen om uerfiske her

Uer Sebastes norvegicus

22 Pigghå (Squalus acanthias)

Orden: Håer
2500 gram. Les artikkelen om pigghåfiske her

23 Makrell (Scomber scombrus)

orden: piggfinnefisker
47cm 750 gram (ikke den på bildet)

Makrell Scomber scombrus

24 Svarthå (Etmopterus spinax)

Les artikkelen om svarthåfiske her
orden: håer

Svarthå sorthå Etmopterus spinax

Øyepål (Trisopterus esmarkii)

Orden: Torskefisker

Øyepål Øyepål (Trisopterus esmarkii)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.