Andreas’ fiske Artsoversikt

Lister er viktig. Jeg er blitt mer opptatt av å registrere vitale mål med alderen, så de fleste mangler lengde og vekt. Og noen fisker har jeg rett og slett glemt å ta bilde av. Her er min fiskeliste som utvides etter hver ny fangst.

1 Lyr (Pollachius pollachius)

orden: torskefisker

Lyr

2 Torsk (Gadus morhua)

orden: Torskefisker
2,25 kilogram. Les artikkelen om torskefiske her

Torsk (Gadus morhua)
Torsk (Gadus morhua)

3 Blåstål/Rødnebb (Labrus mixtus)

orden: piggfinnefisker

Blåstål  Blåstål/Rødnebb (Labrus mixtus)
Blåstål (Labrus mixtus)
Rødnebb (Labrus mixtus)

4 Sei (Pollachius virens)

orden: Torskefisker
Fått større sei enn den på bildet, men aldri målt

Liten sei Pollachius virens norway
Sei (Pollachius virens)
Sei (Pollachius virens)

5 Horngjel (Belone belone)

orden: horngjelfisker

Horngjell stavanger Belone belone
Horngjel (Belone belone)
Horngjel (Belone belone)

6 Knurr (Eutrigla gurnardus)

orden: ulkefisker

Knurr (Eutrigla gurnardus)
Knurr (Eutrigla gurnardus)

7 Abbor (Perca fluviatilis)

orden: piggfinnefisker
43cm 1070 gram. Les artikkelen om abborfiske her

Vorma, Sølvkroken Jensen Tobis i knall blått

Stor abbor med pukkelrygg kjøttnakke Perca fluviatilis Abbor (Perca fluviatilis)
Abbor (Perca fluviatilis)

8 Sandflyndre (Limanda limanda)

orden: flyndrefisker

Sandflyndre Limanda limanda
Sandflyndre (Limanda limanda)
Sandflyndre (Limanda limanda)

9 Brosme (Brosme brosme)

orden: torskefisker
Les artikkelen om brosmefiske her

I Bømlo området

Brosme Brosme brosme
Brosme (Brosme brosme)

10 Lange (Molva molva)

orden: Torskefisker
1500 gram. Les artikkelen om langefiske her

Lange Molva molva
Lange (Molva molva)


11 Sypike (Trisopterus minutus)

Orden: Torskefisker
Les artikkel om sypikefisking her

Sypike
Sypike (Trisopterus minutus)
Sypike (Trisopterus minutus)

12 Hvitting (Merlangius merlangus)

Orden: Torskefisker

13 Gjedde (Esox lucius)

orden: gjeddefisker
Les artikkelen om gjeddefiske ved Stavanger/Sandnes her

2615 gram, 78 cm, Nitelva, grønn spinner

Gjedde (Esox lucius)
Gjedde (Esox lucius)

14 Ål (Anguilla anguilla)

orden: ålefisker
Fisket og sluppet fri Frafjordselva. Les artikkelen om ålefiske her
Frafjordelva, mark

Ål Anguilla anguilla
Ål (Anguilla anguilla)

15a SjøØrret (Salmo trutta)

Orden: Laksefisker
55cm 1610 gram. Les en artikkel om sjøørretfiske her, eller søk sjøørret på siden

SjøØrret (Salmo trutta)

15b Brunørret (Salmo trutta)

Ja, brunørret og sjøørret er samme fisk, derfor jeg har skrevet 15a og 15b. Lag din egen om du ikke liker den.

16 Tobis/Småsil (Ammodytes tobianus)

orden: piggfinnefisker

Småsil Tobis Ammodytes tobianus
Tobis/Småsil (Ammodytes tobianus)

17 lusuer (Sebastes viviparus)

Orden: Ulkefisker
Les artikkelen om uerfiske her

Uer Sebastes norvegicus
lusuer (Sebastes viviparus)
lusuer (Sebastes viviparus)

18 Pigghå (Squalus acanthias)

Orden: Håer
2500 gram. Les artikkelen om pigghåfiske her

Pigghå (Squalus acanthias)
Pigghå (Squalus acanthias)

19 Makrell (Scomber scombrus)

orden: piggfinnefisker
47cm 750 gram (ikke den på bildet)

Makrell Scomber scombrus
Makrell (Scomber scombrus)

20 Svarthå (Etmopterus spinax)

Les artikkelen om svarthåfiske her
orden: håer

Svarthå sorthå Etmopterus spinax
Svarthå (Etmopterus spinax)

21 Øyepål (Trisopterus esmarkii)

Orden: Torskefisker

Øyepål Øyepål (Trisopterus esmarkii)

22 Lysing (Merluccius merluccius)

Orden:Torskefisker
2,4 kilo
I bergensområdet, hel makrell.

Hvordan fiske lysing kan du lese om her

Lysing (Merluccius merluccius)
Lysing (Merluccius merluccius)

23 Flire (Blicca bjoerkna

Orden: Karpefisker

Hvor og hvordan fiske flire kan du lese om her

Flire (Blicca bjoerkna)
Flire (Blicca bjoerkna

24 Laue (Alburnus alburnus)

Orden: karpefisker

Nitelva, maggot, krok 14

Hvor og hvordan fiske flire kan du lese om her

Laue (Alburnus alburnus)

25 Mort (Rutilus rutilus)

Orden: Karpefisker

Nitelva, maggot, krok 10

Hvor og hvordan fiske mort kan du lese om her

Mort (Rutilus rutilus)
Mort (Rutilus rutilus)

26 Hork (Gymnocephalus cernuus)

Orden: Piggfinnefisker

Nitelva, maggot, krok 12

Hvor og hvordan fiske hork kan du lese om her

Hork (Gymnocephalus cernuus)
Hork (Gymnocephalus cernuus)

27 Gjørs (Sander lucioperca)

Orden: Piggfinnefisker
1036 gram, 49 cm
Leira, svart og sølv Jensen Seatrout sluk

Hvor og hvordan fiske gjørs kan du lese om her

Gjørs (Sander lucioperca) Leira Oslo Norge norway
Gjørs (Sander lucioperca)

28 Bergylt (Labrus bergylta)

orden: piggfinnefisker

Berggylt bergnebb Labrus bergylta
Bergylt (Labrus bergylta)

29 Bergnebb (Ctenolabrus rupestris)

Orden: Piggfinnefisker
Prikk ved haleroten

Bergnebb (Ctenolabrus rupestris)
Bergnebb (Ctenolabrus rupestris)

30 Grønngylt (Symphodus melops)

Orden: Piggfinnefisker

Svart merke rett bak øyet

Grønngylt (Symphodus melops)
Grønngylt (Symphodus melops)

31 Svartkutling (Gobius niger)

Orden: piggfinnefisker

Halsnøy, sandbunn, Strandsnegle, krok 10

Svartkutlingen kommer i mange farger, størrelser og varierende former på finnene. Noen er misvisende ganske så lyse. Andre er helt mørke. Alle tre bildene under er av Svartkutling.

Svartkutling (Gobius niger)
Svartkutling (Gobius niger)


32 Hågjel (Galeus melastomus)

Orden: Gråhaier

Gandsfjorden, på bunn ca 150 meter, makrell/reke

32 Hågjel (Galeus melastomus)
Hågjel (Galeus melastomus)

33 Asp (Aspius aspius)

Orden: Karpefisker

Dynovika, Nitelva

12 gram lillauren, kobber med røde prikket og grønne piler

33 Asp (Aspius aspius)
Asp (Aspius aspius)

34 Brasme (Abramis brama)

Orden: Karpefisker

Dynovika, Nitelva

Brasme (Abramis brama) Dynovika lillestrøm
Brasme (Abramis brama)

35 Sandkutling (Pomatoschistus minutus)

Orden: piggfinnefisker

Sandkutling (Pomatoschistus
Sandkutling (Pomatoschistus minutus)

36 Tangkutling (Gobiusculus flavescens)

Orden: piggfinnefisker

Tangkutling (Gobiusculus flavescens)
Tangkutling (Gobiusculus flavescens)

37 Rødflekket kutling (Thorogobius ephippiatus)

Orden: Piggfinnefisker

Leopardbult Thorogobius ephippiatus, the leopard-spotted goby Leopardfläckig smörbult
Rødflekket kutling
Rødflekket kutling (Thorogobius ephippiatus)
Rødflekket kutling (Thorogobius ephippiatus)

38 Tangstikling (Spinachia spinachia)

Orden: Stiklingfisker

Tanago med rekebit siden den ikke bet på mysis

Grasholmen

Tangstikling (Spinachia spinachia) Stavanger grasholmen sølyst
Tangstikling (Spinachia spinachia)

39 Hårvar (Zeugopterus punctatus)

Orden: Flyndrefisker

Krok 6 med strandreke

Hårvar (Zeugopterus punctatus) Stavanger
Hårvar (Zeugopterus punctatus)

39 Dvergulke (Taurulus bubalis)

Orden: Ulkefisker

Krok seks med kokt reke

Dvergulke (Taurulus bubalis)
Dvergulke (Taurulus bubalis)