Offisielle regler for Hommersåk Fish Off

Etter en del uoverstemmelser og dårlig stemning ved tidligere Fishoffs ble det oppnevnt et utvalg for avklaringer rundt poenggivning og andre forhold som kan føre til krangel på kaia. Her er HoFF (Hommersåk Fishoff Forening) sine offisielle regler:

Måte å fiske på er opp til deltageren så lenge det er med stang og krok, og fra land. Kun én stang om gangen er tillatt, men man kan ha så mange kroker man vil.  Det er lov å ha med flere stenger og alternere. Vading er tillatt. Oppmøtested er fastsatt, men man kan bevege seg hvor man vil, så lenge det er til fots, og man er tilbake til oppmøtested innen tidsfristen. Tiden kan variere, men er vanlig konkurransetid er to timer. Flue, mark, sluk, agn, dorg, dupp, slupp, oppheng, nedheng, bunnfiske eller pelagisk fiske. Det meste er tillatt. Ikke lov med oter eller andre fiskeredskaper oppkalt etter dyr. Flue er et insekt, og ikke dyr.

Poengsystemet er ett poeng for vanlige fisker, to poeng for litt vanskeligere fisker, tre poeng for de enda vanskeligere fiskene og fire poeng for fisker som finnes, men vi aldri kommer til å ta fra land på Hommersåk eller Riska. De som ikke er nevnt i oversikten under gir automatisk tre poeng. Listen kan revideres, men har ikke tilbakevirkende kraft. Hvis feks makrell ikke hadde stått på listen ved en forglemmelse, ville denne fisken telt tre poeng denne runden, men listen  ville blitt oppdatert til neste runde til å inneholde makrell på ett poeng. Det er kun antall, og ikke størrelse som gir poeng. Fisken må selvsagt bli dratt helt i land, og være i hånda for at poeng skal utdeles. Står feks brosme menes alle typer brosme om ikke annet er nevnt. Torsk er alle torsk (taretorsk osv), men ikke alle torskefisker (lyr, sei osv).

Noen av fiskene er gitt poeng som ikke er i overensstemmelse med hvor vanskelige de er å fange. Det er fortrinnsvis de arter som er vanskelige å skille fra hverandre, spesielt for de som ikke er artsnerder, og da får de poeng som den enkleste forvekslingsarten. Noen kutlinger er ikke forvekslingsarter, men for enkelthets skyld er alle kutlinger kun ett poeng. Det samme med ulker og andre familier.

Det er ikke pålagt med korrekt kroking. En fisk på land telles uansett om kroken er i kjeften eller siden eller hvor som helst.

Ett poengs fisker

Makrell, lyr, sei, blåstål/rødnebb, sypike, bergnebb, berggylt, brungylt, grønngylt, gressgylt, glattsil, småsil, havsil, storsil, uflekket storsil, ulkekutling, krystallkutling, glasskutling, bergkutling, leirkutling, sandkutling, svartkutling, mudderkutling, rødflekket kutling, tangkutling, piggkutling, spisshalet kutling, sandflyndre, sild, brisling, sardin, ansjos, lodde, vassild, strømsild, hvitting, torsk, hyse, øyepål, kolmule, hyse, trepigget stingsild, nipigget stingsild, knurr, rødknurr, lyreknurr, taggknurr, tverrstripet knurr, vanlig ulke, horulke, dvergulke, tornulke, nordlig knurrulke, arktisk knurrulke, piggulke, glattulke, krokulke, paddeulke, panserulke, tiskjegg

To poengs fisker

Sjøørret, skjeggtorsk, horngjel, makrellgjedde, skrubbe, rødspette, gråsteinbit, tangkvabbe, tangsprell, langhalet langebarn, vanlig fløyfisk, flekket fløyfisk, liten fløyfisk, piggvar, slettvar, hårvar, småbarn, glassvar, tungevar, lomre, smørflyndre, gapeflyndre, tunge, glasstunge, havmus, lange, blålange, paddetorsk, strandtangbrosme, tretrådet tangbrosme, firetrådet tangbrosme, femtrådet tangbrosme, nordlig tangbrosme, sølvtangbrosme, skolest, småskjellet skolest, ålekvabbe, brosme, skjellbrosme, sørlig ålebrosme, vanlig ålebrosme, havålbrosme, ulvefisk, båndålebrosme, skjellålebrosme, arktisk ålebrosme, blek ålebrosme, nettålebrosme, nordlig ålebrosme, storhodet ålebrosme, spisshalet ålebrosme, tangsnelle, stor kantnål, stor havnål, liten kantnål, liten havnål, krumsnutet havnål, tangstikling, uer, snabeluer, blåkjeft, lusuer, rognkjeks, vanlig ringbuk, kystringbuk, polarringbuk, svart ringbuk, nordlig ringbuk, kongeringbuk, taggmakrell, 

Tre poengs fisker

Havabbor, pigghå, lysing, ål, havål, skolest, vrakfisk, ørnefisk, mulle, tykkleppet multe, tynnleppet multe, gullmulte, kvabbe, laks, Svarthå, fjesing, dvergfjesing (to poeng hvis man er i Mandal), øyeflekket tangkvabbe, hornkvabbe, tverrhalet langebarn, flekksteinbit, dobbeltsuger, kveite, kragehai, kamtannhai, revehai, småflekket rødhai, hågjell, gråhai, hvitflekket glatthai, alle skater pga forvekslingsarter; havengel, piggskate, flekkskate, storskate, spiss-skate, svartskate, hvitskate, nebbskate, sandskate, kloskate, rundskate, isskate, gråskate, pilskate, ørneskate, sneppeål, nordlig piggål, svart lysfisk, hvit lysfisk, laksesild, stor perlemorsfisk, flekket perlemorsfisk, nordlig lysprikkfisk, stor lysprikkfisk, kjempelysprikkfisk, sølvtorsk, polartorsk, isgalt, spiritist, villsvinfisk, trompetfisk, vortekjeks, svartkjeks, dvergkjeks, havbrasme, sølvbrasme, havkaruss, okseøyefisk, flekkpagell

Fire poengs fisker

Sildekonge, laksestørje, makrellstørje, sølvkveite, beryx, sankt petersfisk, månefisk, rundhalet langebarn, blåsteinbit, havgjedde, dolkfisk, trådstjert, auxid, stripet pelamide, sverdfisk, luvar, svartfisk, blåkveite, håbrann, håkjerring, brugde, storflekket rødhai, blåhai, liten laksetobis, arktisk panserulke

Hommersåk fish off 2017

2 kommentarer til «Offisielle regler for Hommersåk Fish Off»

 1. Hei!
  nesten enig med deg. Bare at dette burde utvides til innlandsfiske også.
  Gjedde, røye, ørret, abbor, ål osv.
  Hva er med laksen? 3 poeng?

  1. Heisann! Laks er nå lagt til på tre poeng. Poengscore er utregnet utfra hva som kan landes i Hommersåk og omegn. En kveite i nord ville nok vært en treer, men så vidt jeg kjenner til er ikke denne fisken kommet så langt inn Boknafjorden, derfor en firer. HoFF var ikke på tidspunktet for poenggivning klar over at dette skulle bli en nasjonal konkurranse, og var ikke bevisst sitt vide mandat.

   Å lage samme poengsystem for innenlandsfiske vil også være vanskelig pga de store variasjonene, som abbor og gjedde. Men det er satt ned en kommisjon for å utrede forslaget. Kommisjonen består av Hr Knupper, Hr Jørgensen og Hr Stangeland Olsen, alle medlemmer i HoFF.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *