Animalium norvegiensis

Vitenskapelige navn med Norge som del av navnet på latin. Dolichovespula norwegica – Norsk veps Rattus norvegicus – Brunrotte Lyonsia norwegica – En type skjell som ingen har brydd seg med å gi et annet navn på noe språk. Sebastes norvegicus – Vanlig Uer Nephrops norvegicus – sjøkreps Pomatoschistus norvegicus – mudderkutling scabies norvegicus – … Fortsett å lese Animalium norvegiensis