Andreas’ fiske Artsoversikt

Lister er viktig. Jeg er blitt mer opptatt av å registrere vitale mål med alderen, så de fleste mangler lengde og vekt. Og noen fisker har jeg rett og slett glemt å ta bilde av. Her er min fiskeliste som utvides etter hver ny fangst.

1 Lyr (Pollachius pollachius)

orden: torskefisker

Lyr

2 Torsk (Gadus morhua)

orden: Torskefisker
2,25 kilogram. Les artikkelen om torskefiske her

3 Blåstål/Rødnebb (Labrus mixtus)

orden: piggfinnefisker

Blåstål

4 Sei (Pollachius virens)

orden: Torskefisker
Fått større sei enn den på bildet, men aldri målt

Liten sei Pollachius virens norway

5 Horngjel (Belone belone)

orden: horngjelfisker

Horngjell stavanger Belone belone

6 Knurr (Eutrigla gurnardus)

orden: ulkefisker
Ikke kamera tilgjengelig

7 Abbor (Perca fluviatilis)

orden: piggfinnefisker
43cm 1070 gram. Les artikkelen om abborfiske her

Vorma, Sølvkroken Jensen Tobis i knall blått

Stor abbor med pukkelrygg kjøttnakke Perca fluviatilis

8 Sandflyndre (Limanda limanda)

orden: flyndrefisker

Sandflyndre Limanda limanda

9 Brosme (Brosme brosme)

orden: torskefisker
Les artikkelen om brosmefiske her

I Bømlo området

Brosme Brosme brosme

10 Lange (Molva molva)

orden: Torskefisker
1500 gram. Les artikkelen om langefiske her

Lange Molva molva


11 Sypike (Trisopterus minutus)

Orden: Torskefisker
Les artikkel om sypikefisking her

Sypike

12 Hvitting (Merlangius merlangus)

Orden: Torskefisker

13 Gjedde (Esox lucius)

orden: gjeddefisker
Les artikkelen om gjeddefiske ved Stavanger/Sandnes her

2615 gram, 78 cm, Nitelva, grønn spinner

14 Ål (Anguilla anguilla)

orden: ålefisker
Fisket og sluppet fri Frafjordselva. Les artikkelen om ålefiske her
Frafjordelva, mark

Ål Anguilla anguilla

15a SjøØrret (Salmo trutta)

Orden: Laksefisker
55cm 1610 gram. Les en artikkel om sjøørretfiske her, eller søk sjøørret på siden

15b Brunørret (Salmo trutta)

Ja, brunørret og sjøørret er samme fisk, derfor jeg har skrevet 15a og 15b. Lag din egen om du ikke liker den.

16 Tobis/Småsil (Ammodytes tobianus)

orden: piggfinnefisker

Småsil Tobis Ammodytes tobianus

17 lusuer (Sebastes viviparus)

Orden: Ulkefisker
Les artikkelen om uerfiske her

Uer Sebastes norvegicus

18 Pigghå (Squalus acanthias)

Orden: Håer
2500 gram. Les artikkelen om pigghåfiske her

19 Makrell (Scomber scombrus)

orden: piggfinnefisker
47cm 750 gram (ikke den på bildet)

Makrell Scomber scombrus

20 Svarthå (Etmopterus spinax)

Les artikkelen om svarthåfiske her
orden: håer

Svarthå sorthå Etmopterus spinax

21 Øyepål (Trisopterus esmarkii)

Orden: Torskefisker

Øyepål Øyepål (Trisopterus esmarkii)

22 Lysing (Merluccius merluccius)

Orden:Torskefisker
2,4 kilo
I bergensområdet, hel makrell.

Hvordan fiske lysing kan du lese om her

23 Flire (Blicca bjoerkna

Orden: Karpefisker

Hvor og hvordan fiske flire kan du lese om her

24 Laue (Alburnus alburnus)

Orden: karpefisker

Nitelva, maggot, krok 14

Hvor og hvordan fiske flire kan du lese om her

25 Mort (Rutilus rutilus)

Orden: Karpefisker

Nitelva, maggot, krok 10

Hvor og hvordan fiske mort kan du lese om her

26 Hork (Gymnocephalus cernuus)

Orden: Piggfinnefisker

Nitelva, maggot, krok 12

Hvor og hvordan fiske hork kan du lese om her

27 Gjørs (Sander lucioperca)

Orden: Piggfinnefisker
1036 gram, 49 cm
Leira, svart og sølv Jensen Seatrout sluk

Hvor og hvordan fiske gjørs kan du lese om her

Gjørs (Sander lucioperca) Leira Oslo Norge norway

28 Bergylt (Labrus bergylta)

orden: piggfinnefisker

Berggylt bergnebb Labrus bergylta

29 Bergnebb (Ctenolabrus rupestris)

Orden: Piggfinnefisker
Prikk ved haleroten

30 Grønngylt (Symphodus melops)

Orden: Piggfinnefisker

Svart merke rett bak øyet

31 Svartkutling (Gobius niger)

Orden: piggfinnefisker

Halsnøy, sandbunn, Strandsnegle, krok 10

32 Hågjel (Galeus melastomus)

Orden: Gråhaier

Gandsfjorden, på bunn ca 150 meter, makrell/reke

33 Asp (Aspius aspius)

Orden: Karpefisker

Dynovika, Nitelva

12 gram lillauren, kobber med røde prikket og grønne piler

34 Brasme (Abramis brama)

Orden: Karpefisker

Dynovika, Nitelva

35 Sandkutling (Pomatoschistus minutus)

Orden: piggfinnefisker

36 Tangkutling (Gobiusculus flavescens)

Orden: piggfinnefisker